Hà Nam: Gần 9.000 người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. 
Ảnh: Thu Lệ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thu Lệ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Ảnh: Thu Lệ
Lên top