Hà Nam: Đặt mục tiêu công đoàn vận động để ít nhất 30% doanh nghiệp có sân chơi cho CNLĐ