Hạ Long chống dịch, ổn định sản xuất, hướng đến ngày hội toàn dân

Panô tuyên truyền về bầu cử dọc đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Ảnh: CTV
Panô tuyên truyền về bầu cử dọc đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Ảnh: CTV
Panô tuyên truyền về bầu cử dọc đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Ảnh: CTV
Lên top