Hà Giang: Thành lập công đoàn cơ sở với 52 đoàn viên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang (Hà Giang) trao quyết định thành lập và tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Công ty Thái Hoàng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang (Hà Giang) trao quyết định thành lập và tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Công ty Thái Hoàng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bắc Quang (Hà Giang) trao quyết định thành lập và tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lâm thời Công ty Thái Hoàng.
Lên top