Hà Giang sẽ tiếp nhận gần 2.000 công nhân từ Bắc Giang trở về

Tỉnh Hà Giang có số lao động mong muốn trở về địa phương tại các vùng dịch rất lớn, các biện pháp đảm bảo phòng dịch đối với số công nhân này được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: CTV
Tỉnh Hà Giang có số lao động mong muốn trở về địa phương tại các vùng dịch rất lớn, các biện pháp đảm bảo phòng dịch đối với số công nhân này được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: CTV
Tỉnh Hà Giang có số lao động mong muốn trở về địa phương tại các vùng dịch rất lớn, các biện pháp đảm bảo phòng dịch đối với số công nhân này được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: CTV
Lên top