Hà Giang: Hỗ trợ xây “Mái ấm Công đoàn” tới 5 gia đình

Phó Chủ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ trao hỗ trợ làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Triệu Mùi Lụa.
Phó Chủ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ trao hỗ trợ làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Triệu Mùi Lụa.
Phó Chủ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang Nguyễn Thị Như Huệ trao hỗ trợ làm nhà ở "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Triệu Mùi Lụa.
Lên top