Gửi hàng chục tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ TPHCM chống dịch

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe để chuyển đến hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: CA.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe để chuyển đến hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: CA.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế vận chuyển nhu yếu phẩm lên xe để chuyển đến hỗ trợ miền Nam chống dịch. Ảnh: CA.
Lên top