Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Góp ý nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp công đoàn

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
Lên top