Góp ý dự thảo cuốn "Phong trào Công nhân và Công đoàn tỉnh Tuyên Quang"

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho cuốn sách. Ảnh: Mai Lan
Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho cuốn sách. Ảnh: Mai Lan
Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho cuốn sách. Ảnh: Mai Lan
Lên top