Góp ý báo cáo BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII: Nhiều ý kiến thẳng thắn, thiết thực

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo góp ý kiến báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: H.T
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo góp ý kiến báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: H.T
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo góp ý kiến báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: H.T
Lên top