Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ KCN Bình Dương:

Góp Tết đầm ấm với đoàn viên xa quê