Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú:

Gợi mở cách làm hay để chăm lo Tết cho người lao động

Đồng chí Nguyễn Thiện Phú trao đổi gợi mở, định hướng cho chủ tịch CĐCS Cty An Giang Samho. Ảnh: Cẩm Tú
Đồng chí Nguyễn Thiện Phú trao đổi gợi mở, định hướng cho chủ tịch CĐCS Cty An Giang Samho. Ảnh: Cẩm Tú
Đồng chí Nguyễn Thiện Phú trao đổi gợi mở, định hướng cho chủ tịch CĐCS Cty An Giang Samho. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top