Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Không bỏ sót lao động tự do khi rà soát

Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh ANH THƯ
Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh ANH THƯ
Lao động nữ nông thôn lên thành phố kiếm sống. Ảnh ANH THƯ
Lên top