Gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng do ảnh hưởng COVID-19: Đề xuất sửa điều kiện DN vay vốn trả lương công nhân

Người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid-19 đến làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp tại Sở Lao động thương binh xã hội TP. Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid-19 đến làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp tại Sở Lao động thương binh xã hội TP. Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid-19 đến làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp tại Sở Lao động thương binh xã hội TP. Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top