Gói 62.000 tỉ đồng: Hà Nội cơ bản đã chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng

Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người dân Hà Nội nhận được tiền hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top