Gói 26.000 tỉ đồng: Tiếp tục bị tạm hoãn hợp đồng có được hỗ trợ lần 2?

Vẫn có trường hợp, người lao động có thể nộp bổ sung hồ sơ để được hỗ trợ bổ sung phần chênh lệch. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Vẫn có trường hợp, người lao động có thể nộp bổ sung hồ sơ để được hỗ trợ bổ sung phần chênh lệch. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Vẫn có trường hợp, người lao động có thể nộp bổ sung hồ sơ để được hỗ trợ bổ sung phần chênh lệch. Ảnh minh hoạ: M.Phương
Lên top