Gói 26.000 tỉ đồng: Tiến độ thực hiện còn khá chậm

Người lao động ở trọ gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ trước. Ảnh Đình Trọng.
Người lao động ở trọ gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ trước. Ảnh Đình Trọng.
Người lao động ở trọ gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ trước. Ảnh Đình Trọng.
Lên top