“Gỡ khó” cho các trường trung học ngoài công lập

Hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THPT tu thục Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THPT tu thục Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THPT tu thục Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh-Nghệ An). Ảnh: QĐ
Lên top