Giúp nông dân tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh

Xe hàng chở gạo, cá và nông sản từ Kon Tum ủng hộ cho người dân ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh T.T
Xe hàng chở gạo, cá và nông sản từ Kon Tum ủng hộ cho người dân ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh T.T
Xe hàng chở gạo, cá và nông sản từ Kon Tum ủng hộ cho người dân ở TP.Hồ Chí Minh. Ảnh T.T
Lên top