ĐỀ XUẤT GIẢM GIỜ LÀM XUỐNG 44 GIỜ/TUẦN:

Giúp người lao động trực tiếp bình đẳng với cán bộ, công chức

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) thăm CNLĐ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken - nơi thực hiện thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ rất sớm. Ảnh: K.Q
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) thăm CNLĐ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken - nơi thực hiện thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ rất sớm. Ảnh: K.Q
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ hai, phải sang) thăm CNLĐ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken - nơi thực hiện thời gian làm việc 44 giờ/tuần từ rất sớm. Ảnh: K.Q
Lên top