Giúp người lao động sống vui, sống khoẻ

Đoàn viên, người lao động Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu thi đấu bóng đá trên sân tiêu chuẩn FIFA do Công đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, xây dựng.
Đoàn viên, người lao động Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu thi đấu bóng đá trên sân tiêu chuẩn FIFA do Công đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, xây dựng.
Đoàn viên, người lao động Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu thi đấu bóng đá trên sân tiêu chuẩn FIFA do Công đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, xây dựng.
Lên top