CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN:

Giúp người lao động hiểu luật để tự bảo vệ mình

Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam - chia sẻ thông tin về một số nội dung mới của chính sách BHXH. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam - chia sẻ thông tin về một số nội dung mới của chính sách BHXH. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam - chia sẻ thông tin về một số nội dung mới của chính sách BHXH. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top