Giúp người lao động hiểu đúng chính sách về bảo hiểm

Người lao động đang được các chuyên gia, luật sư tư vấn về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Người lao động đang được các chuyên gia, luật sư tư vấn về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Người lao động đang được các chuyên gia, luật sư tư vấn về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top