Giúp người lao động cải thiện đời sống

Anh Trương Văn Tuyên - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) - trong lần trao tiền ủng hộ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Ảnh: PV
Anh Trương Văn Tuyên - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) - trong lần trao tiền ủng hộ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Ảnh: PV
Anh Trương Văn Tuyên - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) - trong lần trao tiền ủng hộ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty. Ảnh: PV
Lên top