QUỸ TRỢ VỐN LĐLĐ TP.HÀ NỘI:

Giúp hàng nghìn người lao động tăng thu nhập

Các đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn nhận sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng của Quỹ trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Các đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn nhận sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng của Quỹ trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Các đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn nhận sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng của Quỹ trợ vốn LĐLĐ TP.Hà Nội. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Lên top