Giúp đoàn viên hoàn thành được mơ ước có nhà

Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam (ngoài cùng, bên phải) - trao hỗ trợ cho gia đình anh Võ Công Lý. 
Ảnh: Tiến Long - Quỳnh Trâm
Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam (ngoài cùng, bên phải) - trao hỗ trợ cho gia đình anh Võ Công Lý. Ảnh: Tiến Long - Quỳnh Trâm
Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam (ngoài cùng, bên phải) - trao hỗ trợ cho gia đình anh Võ Công Lý. Ảnh: Tiến Long - Quỳnh Trâm
Lên top