Giúp đỡ nữ công nhân đang mang thai nơi tâm dịch

Chị Phạm Thị Tình vui mừng trước những món quà hỗ trợ của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc GIang. Ảnh: NVCC
Chị Phạm Thị Tình vui mừng trước những món quà hỗ trợ của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc GIang. Ảnh: NVCC
Chị Phạm Thị Tình vui mừng trước những món quà hỗ trợ của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc GIang. Ảnh: NVCC
Lên top