Giúp công nhân lao động vững tâm sản xuất

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai và một số đơn vị liên quan làm việc với đại diện Công ty TNHH Olam Gia Lai. Ảnh: Trần Hiếu
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai và một số đơn vị liên quan làm việc với đại diện Công ty TNHH Olam Gia Lai. Ảnh: Trần Hiếu
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai và một số đơn vị liên quan làm việc với đại diện Công ty TNHH Olam Gia Lai. Ảnh: Trần Hiếu
Lên top