“Giữa đại dịch, người Việt Nam thương chúng em nhiều lắm”

Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng 4.554 suất quà cho người lao động, công nhân nghèo và sinh viên. Ảnh: H.P
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng 4.554 suất quà cho người lao động, công nhân nghèo và sinh viên. Ảnh: H.P
Chương trình “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo Lao Động đã trao tặng 4.554 suất quà cho người lao động, công nhân nghèo và sinh viên. Ảnh: H.P
Lên top