Giữ vững “vùng xanh”, sức khỏe người lao động đặt lên hàng đầu

Công nhân Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế - chi nhánh Đà Nẵng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế - chi nhánh Đà Nẵng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân Công ty cổ phần Vinatex Quốc tế - chi nhánh Đà Nẵng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”. Ảnh: Thanh Chung
Lên top