Giữ vững vùng xanh, Điện Biên tiếp tục chi viện miền Nam chống dịch

Điện Biên tiếp tục chi viện 23 y, bác sĩ vào miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: XT
Điện Biên tiếp tục chi viện 23 y, bác sĩ vào miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: XT
Điện Biên tiếp tục chi viện 23 y, bác sĩ vào miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh: XT
Lên top