Góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi):

Giữ tuổi hưu, tăng ngày nghỉ

Các đai biểu nữ tập trung phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực đến nội dung liên quan đến vấn đề nữ giới. Ảnh: LỤC TÙNG
Các đai biểu nữ tập trung phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực đến nội dung liên quan đến vấn đề nữ giới. Ảnh: LỤC TÙNG
Các đai biểu nữ tập trung phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực đến nội dung liên quan đến vấn đề nữ giới. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top