Giữ nhà máy trong ngày 30.4.1975

Nhà máy nước Thủ Đức. Ảnh: NAM DƯƠNG
Nhà máy nước Thủ Đức. Ảnh: NAM DƯƠNG
Nhà máy nước Thủ Đức. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top