Giữ chân người lao động từ những chăm lo thiết thực

Hoạt động trao tặng Nhà Nhân ái cho công nhân lao động. Ảnh: Cẩm Tú
Hoạt động trao tặng Nhà Nhân ái cho công nhân lao động. Ảnh: Cẩm Tú
Hoạt động trao tặng Nhà Nhân ái cho công nhân lao động. Ảnh: Cẩm Tú
Lên top