Giữ an toàn cho công nhân ngành Than

Người lao động ngành Than được tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc “5K” phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, phân xưởng sản xuất. Ảnh: P. Cường
Người lao động ngành Than được tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc “5K” phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, phân xưởng sản xuất. Ảnh: P. Cường
Người lao động ngành Than được tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc “5K” phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, phân xưởng sản xuất. Ảnh: P. Cường
Lên top