Giới văn nghệ sĩ Huế hỗ trợ 1,5 tấn gạo cho đoàn viên LĐLĐ TP. Huế

1,5 tấn gạo đã được trao tận tay cho đoàn viên LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
1,5 tấn gạo đã được trao tận tay cho đoàn viên LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
1,5 tấn gạo đã được trao tận tay cho đoàn viên LĐLĐ TP. Huế. Ảnh: LĐLĐ TP. Huế.
Lên top