Công đoàn cần kết nối với doanh nghiệp:

Giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư tỉnh uỷ Thái Nguyên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top