Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính

Phần thi của đội Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân.
Phần thi của đội Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân.
Phần thi của đội Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top