Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh:

Giới thiệu ít nhất 50 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng

Đại diện CĐ Điện lực Việt Nam (bên trái) tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho CĐ EVNHCMC. Ảnh: Nam Dương
Đại diện CĐ Điện lực Việt Nam (bên trái) tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho CĐ EVNHCMC. Ảnh: Nam Dương
Đại diện CĐ Điện lực Việt Nam (bên trái) tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐVN cho CĐ EVNHCMC. Ảnh: Nam Dương
Lên top