CĐ Dệt may Việt Nam

Giới thiệu “Giải thưởng Nguyễn Thị Sen” dành cho nữ CNVCLĐ

Nữ CNLĐ ngành may có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh Đức Long
Nữ CNLĐ ngành may có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh Đức Long
Nữ CNLĐ ngành may có thành tích xuất sắc sẽ có cơ hội nhận giải thưởng Nguyễn Thị Sen. Ảnh Đức Long
Lên top