Anh Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH JUKI Việt Nam:

Gieo niềm tin đến từng đoàn viên bằng hành động thiết thực

Anh Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH JUKI Việt Nam (thứ hai, trái sang) - ghi nhận ý kiến của đoàn viên. Ảnh: V.L
Anh Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH JUKI Việt Nam (thứ hai, trái sang) - ghi nhận ý kiến của đoàn viên. Ảnh: V.L
Anh Nguyễn Phước Đại - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH JUKI Việt Nam (thứ hai, trái sang) - ghi nhận ý kiến của đoàn viên. Ảnh: V.L
Lên top