Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

Cô trò một trường Mầm non tư thục tại huyện Đông Anh (Hà Nội). 
Ảnh: Tất Thảo
Cô trò một trường Mầm non tư thục tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Tất Thảo
Cô trò một trường Mầm non tư thục tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Ảnh: Tất Thảo
Lên top