Giáo viên sống thấp thỏm ở dãy nhà công vụ bên sông Sêbănghiêng

Dãy nhà công vụ Trường Mầm non Hướng Lập sau khi nước lũ rút. Ảnh: HT.
Dãy nhà công vụ Trường Mầm non Hướng Lập sau khi nước lũ rút. Ảnh: HT.
Dãy nhà công vụ Trường Mầm non Hướng Lập sau khi nước lũ rút. Ảnh: HT.
Lên top