Giáo viên mang thai vẫn bị cắt hợp đồng

Cô giáo The bị mất việc dù đang mang thai. Ảnh: Nguyên Hung
Cô giáo The bị mất việc dù đang mang thai. Ảnh: Nguyên Hung
Cô giáo The bị mất việc dù đang mang thai. Ảnh: Nguyên Hung
Lên top