Giao lưu - Tọa đàm trực tuyến “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự liên quan đến người lao động"

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội và ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP. Hà Nội tham gia trả lời các câu hỏi của CNLĐ. Ảnh: LĐTĐ
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội và ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP. Hà Nội tham gia trả lời các câu hỏi của CNLĐ. Ảnh: LĐTĐ
Luật sư Nguyễn Văn Hà - Đoàn Luật sư Hà Nội và ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP. Hà Nội tham gia trả lời các câu hỏi của CNLĐ. Ảnh: LĐTĐ
Lên top