Giao 10 nội dung công tác trọng tâm cho các công đoàn cơ sở

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban các CĐCS khu vực phía Nam. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN cung cấp
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban các CĐCS khu vực phía Nam. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN cung cấp
Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban các CĐCS khu vực phía Nam. Ảnh: CĐ TCty Hàng hải VN cung cấp
Lên top