Giành nhau máy dệt để kịp tiến độ, 2 công nhân choảng nhau chấn thương sọ não

Anh Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Anh Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Anh Minh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Đ.V
Lên top