Giảng viên nguồn phải là người có khả năng truyền cảm hứng

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Minh Lĩnh
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Minh Lĩnh
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Minh Lĩnh
Lên top