QUẢNG TRỊ:

Gian nan vận động lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Người lao động được hướng dẫn, tư vấn dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.L
Người lao động được hướng dẫn, tư vấn dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.L
Người lao động được hướng dẫn, tư vấn dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: T.L
Lên top