VỤ “NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC “PHÙ PHÉP” CHỮA BỆNH, ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG RỒI TỬ VONG”:

Gian nan hành trình “đòi” thi hài mẹ

Chính vừa khóc, vừa trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 2.3. Ảnh: V.L
Chính vừa khóc, vừa trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 2.3. Ảnh: V.L
Chính vừa khóc, vừa trình bày sự việc với phóng viên Báo Lao Động sáng 2.3. Ảnh: V.L
Lên top